Om Ladyfest

Ladyfest så dagens lys i Olympia, Washington USA i 2000 og har siden spredd seg til resten av verden. Ladyfest er et frivillig, non-profit konsept som inviterer kvinnelige musikere og andre kunstnere til å komme sammen, feire og inspirere hverandre.

Oslos Ladyfest tar utgangspunkt i Kvinnedagen. I dagene rundt 8. mars settes feminisme på agendaen og kulturuttrykk av kvinner løftes frem. Vår kvinnedagsfeiring er samtidig et åpent arrangement hvor alle er velkomne. Se bilder fra tidligere festivaler på vår facebookside.

Ladyfest Oslo er en plattform hvor både artister og publikum kan inspireres til fri ytring, kunstnerisk utfoldelse, dialog og samarbeid. Ladyfest er en scene for skapende kvinner – og en tilgjengelig arena for alle med interesse for feminisme og kultur.

 

Hvorfor trengs Ladyfest?

På musikkscenen og flere andre kulturarenaer er kvinner fortsatt sterkt underrepresentert per 2018. Vi trenger trygge arenaer hvor kvinner og kvinneidentifiserende kan vokse, styrke hverandre, diskutere og dele erfaringer på tvers av bakgrunn og identiteter. Vi trenger arenaer som viser fram kvinner som skapende aktører. LADYFEST OSLO er en slik arena.

 

Hvem er vi

Ladyfest Oslo arrangeres av en frivillig komité på ca. 6 personer. Vi samarbeider tett med både likestillings- og kulturaktører i byen, og er stolt arrangør under Konsertforeninga paraplyen.  Vil du også bli en Ladyfester? Vi ønsker et sammensatt team, alle er velkommen uansett bakgrunn og mengde erfaring. Ikke nøl med å ta kontakt.

 

samarbeidspartnere

I 2018 arrangeres Ladyfest Oslo og bestillingsverket Munnstykke med økonomisk støtte fra Konsertforeninga, Kulturrådet og Det norske komponistfond.

Logo og nettside ved KOSO (Robin Mientjes og Juno Jensen). Plakat og grafikk av Sunniva Mellbye.

Vi samarbeider også med det feministiske tidsskriftet Fett
Ladyfest Oslo er medlem av Norske Konsertarrangører og Balansekunstnettverket.

Takk til AKKS Oslo for godt samarbeid og lån av backline
Takk til Tilgjengelighet Kultur-Norge for opplæring i universell utforming.


 
 
Konferansier Shabana Rehman Gaarder poserer med en publikummer, Ladyfest 2017. Foto: Sara Rose

Konferansier Shabana Rehman Gaarder poserer med en publikummer, Ladyfest 2017. Foto: Sara Rose